Vad är Neuro-Semantics?

Vad är Neuro-Semantics?

Neuro-Semantik handlar förenklat om två processer – betydelse och prestation. Det handlar om hur du förstår världen, hur du skapar en inre karta som du navigerar genom livet med och om hur effektiv den kartan är för att du ska kunna göra det du vill göra, ta dig dit du vill och kunna må bra under tiden.

Det handlar om hur du presterar, dina beteenden, hur effektiva de är och hur mycket din karta stödjer och starker dig att vara effektiv i det du gör.

meaning-performance-basic---engelska
I Neuro-Semantiken använder vi oss av dina naturliga neurologiska, kognitiva, psyko-logiska, emotionella processer för att underlätta, förändra, transformera, förverkliga och utveckla excellens i det du gör både på insidan och utsidan.

Vi tolkar världen genom våra fem sinnen, den informationen vi får in åter-presenterar vi i sinnet som “inre filmer”. Vi förklarar sedan det vi ser i huvudet med hjälp av språket och betydelser, vad det betyder för oss och detta kopplas till en eller flera emotionella tillstånd. De kognitiva processerna skapar sedan betydelser om betydelser, kopplar det till tidigare händelser, händelser som kanske har upprepats och slutsatser du skapat om detta.

Den här processen upptäckte Dr. Michael Hall, och gjorde en modell av som han kallar Meta-States modellen, Meta (över, om) Tillstånd, dvs tillstånd om tillstånd, eller att vi tänker/känner om det vi tänker/känner. Meta-Tillståndsmodellen beskriver alltså det själv-reflekterande medvetandet och är grunden i Neuro-Semantiken. Detta har sedan lett till utvecklingen av en mängd modeller, mönster, applikationer och utbildningar för specifika ändamål som coaching, lingvistik, retorik, träning, ledarskapsutveckling, emotionell intelligens, försäljning, peak performance, själv-förverkligande och mycket mer.

Eftersom dina betydelser du kopplat till saker/ händelser/ beteenden/ människor/ världen påverkar dina prestationer så blir frågan, vilka betydelser är det du presterar utifrån och därför förverkligar i ditt liv?

Genom att dina betydelser, tillstånd, intentioner stärks och hamnar i riktning och är i linje med det du vill göra, gör det dina prestationer mer effektiva, och du kan bli ditt bästa jag och prestera på din högsta nivå inom det du vill göra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *