När du verkligen vill ha resultat!

När du verkligen vill ha resultat!

Jag arbetar systematiskt och individanpassat. Samtliga coachingprogram är utformade för att ge mätbara resultat och varje session ska leda till nästa steg i den riktning vi tillsammans tagit fram i början av programmet. 

Jag ser coaching i den form som jag arbetar som ett samarbete mellan två experter. Du som klient är expert på din värld, ditt sammanhang och din inriktning. Jag är expert på facilitering av förändring i tanke/känsla/handling som leder till din personliga utveckling och ökad effektivitet i det du vill göra.

Tillsammans skapar vi en synergi som ger dig maximal utdelning på varje investerad krona så att du kan uppnå ditt önskade resultat och skapa en ny riktning för ditt liv/karriär.

För att coachingen ska vara meningsfull och värdefull för dig börjar vi med att ta fram “riktningen” för det antal sessioner som vi kommit överens om, så att vi är överens om vart du är på väg och en övergripnde plan för vad som behövs för att du ska ta dig dit. Sedan blir varje session ett “steg på vägen” i den riktningen.

Det som styr våra handlingar och hur effektiva vi är i våra prestationer är tankar/betydelser/övertygelser, känslor/emotioner, och de idéer och principer vi använder för att navigera genom världen. Det är på de här nivåerna jag faciliterar förändring/utveckling.

När förändring uppstår här genom nya insikter, nya synvinklar, riktade frågor som öppnar upp för nya perspektiv och klargöranden får det kraftfull och snabb effekt i hur du agerar och mår.

Samtliga program har en struktur som individanpassas efter dina specifika önskemål och den riktning du vill skapa. Ett program pågår mellan 3 månader och ett år utifrån dina önskemål.

Läs mer under de olika programmen för att se vilket som passar dig just nu.


Vad kan du räkna med från mig?
Min Värdegrund är: etik, höga kvalitetskrav, kaizen – konstant utveckling och kritiskt tänkande. Jag är rak, krävande, ifrÃ¥gasättande, skitjobbig och kompromisslös. Det ger resultat.

* Jag lyssnar aktivt på det du säger, och ställer frågor utifrån det jag hör (eller inte hör).

* Jag arbetar systematiskt och målinriktat mot ditt resultat

* Jag kommer stärka dig att själv genomföra förändringen. Det är ditt liv och ditt resultat och därför ocksÃ¥ ditt ansvar. Men det vet du redan, eller hur? 😉

* Jag kommer ge dig verktyg, ta fram hemuppgifter tillsammans med dig, som underlättar förändringen/utvecklingen på hemmaplan och i ditt arbete.

* Om jag bedömer att provokation (med humor) behövs för att vi ska komma vidare är det en av mina styrkor. Jag kan vara både tuff och mjuk i coachingen beroende på var vi är i processen.

* Om du inte gör hemuppgifterna, övningarna mm som vi kommit överens om, blir det temat för nästa session. Eftersom jag aldrig ger dig hemuppgifter, utan det är något vi tar fram tillsammans och som ska vara relevant för dig och ditt resultat, så är det energin du lägger in i det som avgör hur mycket och snabbt du uppnår det du vill.

* Jag arbetar för din skull, för din utveckling, för dina resultat. Min roll är att underlätta, förtydliga, klargöra, provocera, entusiasmera, fira framgångar och mycket mer! Men du gör jobbet. Jag ser coaching som ett samarbete där vi har olika roller.

* Jag anpassar metoden efter dig, och kommer aldrig kräva att du ska anpassa dig efter metoden. Jag använder modeller och verktyg, och inga “sanningar” om hur du ska leva ditt liv.

En session pågår i 1-1 ½ timme och är även tillgängligt via Skype eller telefon.

 

Disclaimer: Coaching är något helt annat än terapi. Terapi handlar om att läka och att bli hel. Coaching och speciellt Meta-Coaching utgår ifrån att du är “ok” och tar dig framåt till att bli högpresterande på ett meningsfullt sätt, själv-ledande och själv-förverkligande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *