Unleashing Vitality

Unleashing Vitality – Frigör din Vitalitet och Energi.

Den här 3-dagarsträningen är designad för att du ska få möjlighet att identifiera ditt riktiga jag – din fysiska, mentala, emotionella och andliga (enligt ditt eget högst personliga uttryck) varelse så att du kan vara levande och vaken inför livets mirakel.

Du kanske är som de flesta människor och lever ditt liv på en låg nivå av din biologiska vitalitet. Symtomen på detta är trötthet, att du känner dig utsliten, stressad och att du arbetar på att öka din motivation. När människor säger att de har motivationsproblem så är det med 90% sannolikhet pga att de inte har utvecklat det biologiska själv-förverkligandet och frigjort den
naturliga energinivå i kroppen som vi alla föds med, men av olika anledningar ”stryper” flödet på när vi blir äldre.

Under tre dagar utforskar vi dina grundläggande behov för överlevnad (mat, sömn, motion mm.), trygghet (personlig säkerhet, stabilitet, ordning), dina sociala behov (tillhörighet, gruppacceptans, kärlek) och dina behov av självvärde (förtroende om dina förmågor att hantera saker, respekt för
det du åstadkommit mm.).

meaning-performance-SA---Quadrants

Vi utforskar också de högre mänskliga behoven (meta-behoven) som leder till själv-förverkligande. Ditt behov av skönhet, kunskap/vishet, att bidra, meningsfullhet mm. Vi kommer tillsammans skapa förutsättningar för att nå de högre mänskliga nivåerna genom att skapa synergi
mellan dina starka betydelser som ger dig mening och dina effektiva prestationer.

Dag tre handlar om vägen till själv-förverkligande genom att kultivera och ankra (skapa trigger för att lätt få tillgång till) starka upplevelser, sk peak experiences. Det är de ögonblick av hänfördhet och högaktning som ofta kallas för andliga upplevelser. Vi kommer hämta energi från dessa som drivkraft för att du ska kunna nå längre i din personliga utveckling. Dessutom kommer du få träna dig i att stretcha ditt tänkande med fyra “ögon”- eller specifika synsätt som ger dig flexibilitet i hur du upplever världen. Att bara “observera”, att tänka systematiskt, att se det heliga som ger mening, och att se hur saker kan transformeras utifrån informationen du fått från de tre första synsätten.

Unleashing Vitality är första kursen av fyra i Själv-Förverkligande Psykologi och du får internationellt certifikat på att du genomgått träningen. Du kan räkna med att du får kraftfulla, effektiva och direkt applicerbara verktyg för att använda med dig själv och andra för att bli mer av ditt bästa jag.

Kursen gÃ¥r av stapeln 28/8 – 30/8 – 2015.
Tiderna är mellan 09.00-18.30 alla tre dagarna.
Investering: 6000 kr (ex moms för företag)
Manual på svenska ingår I kursavgiften, samt vegetarisk lunch och fika alla tre dagarna.
Plats: Inner Power Centre, Ängsgatan 16 I Järna.

Tränare: Patrik Fordell – NS/NLP Trainer, Master Trainer Candidate, Meta-Coach (ACMC).
Anders Wallin – NS/NLP Trainer, TimeLine Master Practitioner, Hypnoterapeut.

– – –
Anmäl dig till Patrik på mail: patrik@organicgrowth.se eller mobil 070-755 4125
– – –

Referenser från tidigare kursdeltagare:

“Unleashing Vitality är en grundkurs i att leva sitt liv. Det öppnar upp förståelse och insikt av vikten att tillfredsställa sina grundläggande behov. Att ta ansvar för dig själv och hur du har möjlighet att leva ett själv-förverkligande liv fyllt av mening och kvalitet. Patrik gör detta på ett profesionellt, inspirerande och ödmjukt sätt. Hans kunskap är enorm och hans engagemang lyser igenom hela tiden. Han skapar trygghet i gruppen som ger möjlighet att utvecklas.”
Annika Josephson, Egenföretagare, NS/NLP Master Practitioner.

“Det här har varit en omskakande kurs som gett mig starka insikter om vad jag behöver göra för att fungera optimalt – och konkreta handlingar. En rolig, krävande och genomprofessionell kurs på alla vis!”
AW, Coach och Utbildare

“Jag har fått stor klarhet i mina grundbehov och vad som driver mig. Jag känner att jag nu vet mitt kall i livet och har en tydlig nisch I min coachingverksamhet. Jag upplevde träningen som utmananade, utvecklande och grymt bra. Patrik, du är kunnig, engagerad och håller kursen professionellt och humoristiskt.”
Per Johansson, Meta-Coach

“Innehållet I det här materialet som ingår i kursen är otroligt kraftfullt och intensivt! Det är en seriös träning där det expanderas åt alla håll!”
Jonathan Ivarsson, Social Entreprenör, NS/NLP Master Practitioner

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *