Unleashing Potentials

Unleashing Potentials – Frikoppla din potential

400632_657505750942580_791855201_n
Inom dig finns en drivkraft för själv-förverkligande! 

Själv-förverkligande handlar om att utvecklas till ditt bästa jag, att du får tillgång till mer av dig själv genom att frigöra dig från gamla idéer och känslor som begränsar dig och håller dig tillbaka.

Under de här tre dagarna inbjuder jag dig att lägga märke till en av dina potentialer som du vill frigöra. Du kommer sedan att fylla din potential med mening så att den är meningsfull och viktig för dig. Du frigör dig från begränsande och skadliga övertygelser som håller dig tillbaka, och på så sätt förverkligar du din potential på riktigt.

Varför gå Unleashing Potentials?

Under hela workshopens tre dagar arbetar du med EN potential som du vill fylla med mening, ta bort koppel som håller dig tillbaka och stoppar dig, och få tillgång till flow-fokus i den potentialen när den är tillgänglig för dig fullt ut. När du fokuserar på ett område, en färdighet, en egenskap i tre dagar blir förändringen och utveckling mycket kraftfull och integrerad.

Dag 1:
Du lär dig mer om hur du skapar betydelser om dig själv, dina förmågor, andra, världen och vi utforskar detta under Dag 1 i ”Konstruktionen” – The Construct.
Du får uppleva hur du är en betydelse-skapare och får träning i att kvalitetskontrollera dina betydelser. Du lär dig också att berika betydelser du redan har så att de blir starkare och mer användbara.
Vi arbetar även med kognitiva förvrängningar – tankemönster som lägger krokben för oss och vi arbetar med att lösa upp och rensa bland dessa störningsmoment.

Dag 2:
Vi går igenom Maslows behovs-hierarki och utforskar hur betydelser känns i kroppen.
Vi bygger upp en metaforisk smältdegel – the Crucible – en process där du möter dig själv och din potential med sanning, acceptans, själv-värde mm. Denna process är djupt transformativ och du har sedan med dig den hem och frågan är: Hur mycket mer kan du frigöra inom dig för att bli ditt bästa jag?
Hela dag 2 är vikt till arbetet med the Crucible. En fantastisk coachingprocess som är enkel i sin komplexitet och djup.

Dag 3 handlar om ZONEN:
Här frigör vi din förmåga att gå in i flow, geni-tillståndet.
Vi arbetar med att frigöra potentialer och att förverkliga ditt sanna jag, din autenticitet.
Du lär dig Meaning Performance-modellen och hur du minskar gapet mellan hur betydelsefullt något är och vad du gör för att förverkliga det.
Vi avslutar dagen med en super-laddning av din attityd!.
Vem är du när du frigjort din potential, vad kan du göra mer eller annorlunda, och vad blir effekten av det på ditt liv? Är du redo att frigöra mer av dig själv under tre dagar?

Mer information:
Hur gör vi egentligen för att själv-förverkligas?
Hur underlättar jag för mig själv att vara mitt högsta och bästa?
Den bästa versionen av mig?

Vi börjar med att utforska de betydelser du skapat om din potential.
Om själv-förverkligande är en funktion av mening och betydelse – då kommer vi att klättra på betydelsestegen för att se vilka betydelser som finns där. När vi klättrar på betydelsestegen lär vi oss om hur betydelser skapas och konstruerat. Så vi ska gå till Konstruktionen – betydelsematrisen. Platsen där vi är skapare – av betydelser, av det vi tror på och som är sant för oss. Vi är skapare i mycket större grad än människor tror. Vi skapar våra världar – det du skapar i sinnet är kroppen designad för att förverkliga så vi behöver vara försiktiga med vilka betydelser vi tar till oss.

”Övertygelser är kommandon till nervssystemet.” – Richard Bandler

Sedan går vi över till den kraftfulla men mjuka förändringsprocessen som kallas the Crucible – det är en plats för förstörelse – eller de-konstruktion. Där monterar vi ner och smälter bort. Där vi glömmer bort gamla lärdomar och idéer som inte längre gagnar oss. Här välkomnar vi eldarna för transformation och låter smältdegeln koka ner gamla betydelser, gamla mönster, gamla vanor som inte tjänar oss längre.

Vi kommer att skapa en metaforiskt och hypnotiskt Smältdegel (Crucible) – en plats där vi kan dra isär saker och förstöra/släppa gamla betydelser som inte längre tjänar oss. Så att de försvinner.

Vad tar du in i the Crucible? Du kan ta in emotioner som du har en mindre bra relation till, gamla minnen som fortfarande torterar dig, skrämmande bilder och fantasier om framtiden, du kan ta en del av dina drivkrafter som driver dig på ett neurotiskt sätt.
Där kokar vi ner det så att vi kan gjuta om det i ny form – transformation.

När vi väl har gjort Konstruktionen (mening) och the Crucible (prestation) – är vi redo för Zonen.
Zonen för själv-förverkligande. Det är en plats för topp-prestationer, för att optimera och skapa synergin där vi för samman mening och prestation och fÃ¥r saker att hända – med flow och djup medveten närvaro.

Det här har ingenting med sinnesfrid att göra… det kan du få på andra kurser. Här handlar det om rastlöshet – för att vara och bli – för att göra och skapa. För att bli den bästa versionen av dig. För att allt som är potential kan bli verkligt.

– – –

Så vi kommer att be dig att välja EN sak. En sak att bli frikopplad Från – som du har fått nog av, som inte fungerar. Och en sak att bli frikopplad Till. Den enda saken kommer vi använda tre dagar till att arbeta med. Vi kommer ta in den i Konstruktionen för att ta reda på hur den binder dig just nu, vi tar in den i the Crucible för att se hur vi behöver koka ner det. Sen kommer vi ta in den i Zonen för betydelse och prestation.

matris---bort-till

Om du tar En sak och tar den igenom alla de här processerna och du kan frikopplas från det… då vet du hur man gör. Vet du hur har du då färdigheterna och kompetenserna till att ta vad som helst genom samma process efter träningen.
Bästa sättet att lära sig den här processen är att ta en sak och göra det noggrant och fullständigt under de här tre dagarna.

– – –
Vi håller Unleashing Potentials 8/5-10/5 2015.
Tid: 09.00-18.30 samtliga dagar. (Full närvaro krävs)
Plats: Inner Power Centre, Ängsgatan 16 i Järna.
Investering: 6000 kr (ex moms för företag)
.
Manual på svenska ingår i kursavgiften, samt vegetarisk lunch och fika alla tre dagarna.
– – –

Tränare: Patrik Fordell – NS/NLP Trainer, Master Trainer Candidate, Meta-Coach (ACMC).
Anders Wallin – NS/NLP Trainer, TimeLine Master Practitioner, Hypnoterapeut.

– – –
Obs! Anmälan är bindande. Full kursavgift betalas senast 1 vecka innan kursstart. Avanmälan senast 2 veckor innan kursstart, annars faktureras full kursavgift.

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats till patrik@organicgrowth.se eller anders.wallin@innerpower.se

– – –

Referenser:

“Ett otroligt kraftfullt sätt att släppa loss dina potentialer. På Patriks kurser hander det verkligen. Transformation. Jag är idag friare och kraftfullare och ser mig själv lekande lätt ta mig an mina kommande utmaningar och mitt liv.”
Annika Josephson, Egenföretagare och NS/NLP Master Practitioner

“Helt klart en fantastiskt bra träning. Tydliggör och beskriver praktiskt viktiga delar av att vara människa och hur man kan göra för att förverkliga sig själv!”
Jonathan Ivarsson

“Högt tempo och mycket effektivt. Jag känner mig superladdad med bade ett crucible och genitillstånd (flow) installerat som kommer hjälpa mig, ge mig vägledning och styrka och tillåta mig att vara mitt bästa jag och skapa mitt bästa liv. Patrik som tränare utstrålar proffsighet, kompetens och fantastiskt ledarskap.”
Carolina Fyrby, Egenföretagare, Coach

“En rasande stark och utvecklande kurs med laserfokus på det som förverkligar de högsta potentialerna i verkliga livet!!! Med enorm kunskap, drive, humor och mental skärpa har Patrik tagit oss genom ett oerhört avancerat och berikande material av genompraktiska tillämpningar på Själv-Förverkligande Psykologi!”
AW, Coach och Utbildare

“När jag började träningen hade jag ett hum om vad jag ville åstadkomma. Nu är det glasklart och har utvecklat den viktigaste potentialen för att göra det jag drömmer om. Jag har också hittat det som driver mig, det som gör mig som mest levande. Tack Patrik, du gör materialet levande, praktiskt och lärorikt.”
Per Johansson, Meta-Coach och Egenföretagare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *