Patrik Fordell – Utvecklare av människor

Det här är vem jag är och vad jag står för i min verksamhet. Jag utvecklar människor genom kommunikationsutbildning, ledarskapsutbildning och utbildningar i själv-förverkligande psykologi.

För mig är Meta-Coaching en konstform. Det handlar om samverkan och samarbete mot ett gemensamt mål valt av klienten. Vägen dit är i regel krävande, utmanande, provocerande och ansträngande. Men det är å andra sidan först då målet är värt att uppnå. Om det vore lätt skulle alla göra det.

Min Värdegrund är: etik, höga kvalitetskrav, kaizen – konstant utveckling och kritiskt tänkande.

Jag är rak, krävande, ifrågasättande, skitjobbig och kompromisslös. Det ger resultat.

Cheers 😉

Psykologin bakom Flow

Har du hört talas om ordet flow, eller zonen som idrottsmän ofta kallar det? Ett tillstånd där det du gör fungerar optimalt, där du är så närvarande och fokuserad att du får tillgång till mer av dig själv samtidigt som världen runtomkring dig “försvinner”. 

Visste du att det går att få tillgång till det tillståndet när du vill, när du behöver det och att det är inom din kontroll?

Läs mer

– Dina dolda potentialer som väntar pÃ¥ att fÃ¥ släppas fram i full frustande frihet…

PPPotentialDet finns två huvudmekanismer som förklarar din biologiska natur kopplat till Själv-Förverkligande.

Den första mekanismen är din brist-mekanism – att det är saker du behöver, och om du inte har dem kommer den bristen att skapa en drivkraft och en motivation… behovet mÃ¥ste tillfredsställas. Du blir desperat och driven att möta behovet. Och om du förstÃ¥r vad det är… och du tillfredsställer det… och du hanterar det, försvinner drivkraften.

Nu kommer något nytt börja träda fram. Det här är vår natur, vår biologiska natur, att vi har brist-drivkrafter… och de försvinner aldrig helt. Jag vaknade med dem imorse – hungrig efter näring och att vilja vakna, jag fann dem igen igår – när jag var trött och behövde sova. Brist-behoven är här, de är din grund, och de förklarar en hel del om dig.
Läs mer

– Att värdera sig själv – ett grundläggande mänskligt behov

self-esteem-quotes


”Själv-förverkligare kan definieras som människor som inte längre motiveras
av behov av trygghet, att passa in, kärlek, status, och själv-respekt
för de behoven är redan tillfredsställda.”

Dr. L. Michael Hall

Känslan av att räknas i en grupp och ha tillhöriget är ett av de behov som Maslow hävdade är nedärvt under lång tid, och att det räknas som ett djuriskt behov. För djuren betyder uteslutning från gruppen det värsta straffet, eftersom det leder till döden. Därför är det viktigt även för oss människor att räknas, att välkomnas, att veta vår plats i “stammen”.

Vi vill få erkännande, värdighet, känslan av att vara viktig, att uppleva respekt och att vara ansedd som värdefull.

Vi vill röra oss bort från något av de mest smärtsamma emotionella tillstånden vi kan uppleva: Självförakt, självdömande, självkritik, rädsla, känna sig utesluten.

Läs mer

– Din bas som människa – livsenergin.

Den första träningen i Själv-Förverkligande Psykologi heter Unleashing Vitality – Frigör din Vitalitet och Energi. Den är designad för att du ska få möjlighet att identifiera ditt riktiga jag – din fysiska, mentala, emotionella och andliga (enligt ditt eget högst personliga uttryck) varelse så att du kan vara levande och vaken inför livets mirakel. 

De flesta människor lever sina liv pÃ¥ en lÃ¥g nivÃ¥ av deras biologiska vitalitet. Symtomen pÃ¥ detta är att de är trötta, utslitna, stressade och att de “arbetar” pÃ¥ att öka sin motivation. När människor säger att de har motivationsproblem sÃ¥ är det med 90% sannolikhet pga att de inte har utvecklat det biologiska själv-förverkligandet och frigjort den naturliga energinivÃ¥ i kroppen som vi alla föds med, men av olika anledningar ”stryper” flödet pÃ¥ när vi blir äldre.

Du har grundläggande fysiska behov – det som Abraham Maslow kallade för överlevnadsbehoven eftersom de är direkt kopplade till din fysiska överlevnad. Här finns behovet av näring genom mat, behovet av luft, sömn, återhämtning, motion, hälsa, viktkontroll, sex och även pengar som ju faktiskt möjliggör tillfredsställandet flera av de andra behoven i vårt moderna samhälle.

Läs mer

– Själv-Förverkligande Psykologi – Psykologin för att bli ditt bästa jag!

”Om du medvetet planerar för att vara mindre än du är kapabel att vara,  vill jag varna dig för att du kommer att vara djupt olycklig för resten av ditt  liv. Du kommer att undvika dina egna kapaciteter, dina egna möjligheter.”
Abraham Maslow

Inom dig finns en drivkraft för själv-förverkligande!
Själv-förverkligande handlar om att utvecklas till ditt  bästa jag, att du får tillgång till mer av dig själv genom  att frigöra  dig från gamla idéer och känslor som begränsar dig och håller dig  tillbaka.

Du har som människa mycket mer potential än du tror. Den potentialen finns  inom dig och kan frikopplas och utvecklas. Det som hindrar dig är gamla idéer,  upplevelser du varit med om, saker du lärt dig och bestämt att de är sanna  (t.ex. ”jag kan inte”, ”det gÃ¥r inte”, ”människor är…” , ”jag är…” , ”världen är…” , ”det  är svÃ¥rt…” osv). Du har mentala och emotionella koppel som hÃ¥ller dig tillbaka  frÃ¥n att vara och bli allt du kan bli, det där fröet inom dig som om det fick sol och näring skulle blomma ut och bli mer än du nÃ¥gonsin föreställt dig.

Jag heter Patrik Fordell och utbildar i Maslows Själv-Förverkligande Psykologi som berikats med modeller och tekniker från Neuro-Semantics av Dr. L. Michael Hall. Det är det större ramverket för alla utbildningar jag håller. Det är det större ramverket för Meta-Coachingen jag använder, som går bortom målcoaching eller prestationscoaching och är utveckling eller transformationscoaching. Det handlar om att frikoppla mänsklig potential och på så sätt vara med och påverka världen i positiv riktning och utveckling.

Välkommen till Self-Actualisation.se – Själv-förverkligande pÃ¥ svenska!

/ Patrik Fordell
Lic. Meta-Coach (ACMC) och Neuro-Semantics Master Trainer Candidate